PITAJTE SVEŠTENIKA

Poštovani parohijani,

Ovde možete postaviti pitanje svešteniku u vezi sa pitanjima vere, pitanjima u vezi sa venčanjem, opelom, itd.

Pitanje pošaljite na adresu  deacon@svetinikola.org.nz.