RIZNICA DUHOVNOG ŽIVOTA

Jedini pouzdani put za crkvenu obnovu ljudi

Jedini pouzdani put za crkvenu obnovu ljudi

Arhimandrit Rafail Karelin Svi vidimo i osećamo koliko je teška situacija u kojoj se kao narod nalazimo. Na srpskom narodu se ispunjavaju upozorenja Proroka Mojseja: “Ako ne uzaslušaš glas Gospoda Boga svog da držiš i tvoriš sve zapovesti Njegove i uredbe Njegove… Daće te Gospod Bog tvoj neprijateljima tvojim da […]

Detaljnije... ›
Zašto živeti po hrišćanskim zapovestima? (1. deo)

Zašto živeti po hrišćanskim zapovestima? (1. deo)

Nažalost, o hrišćanskom moralu među ljudima dalekim od Crkve kruži mnogo lažnih stereotipa. I često takvi stereotipi, koji potiču od neznanja, sprečavaju čoveka da shvati šta predstavlja život hrišćanina. Da se taj život ne iscrpljuje odlaskom u hram i paljenjem sveća. Čovek koji poželi da živi hrišćanskim životom, ne shvatajući […]

Detaljnije... ›
Jedino što nam je potrebno u životu

Jedino što nam je potrebno u životu

Predlažemo vašoj pažnji vrlo poučno i duboko iskustvo iz života oca Joakima Para koje nosi pouku koju svako treba da ureže u svoje sećanje, pouku koja čuva od bilo kakvog zanosa i ukazuje šta je zaista potrebno da zna čovek koji bi poželeo da sa bližnjim govori o Hristu Bogu. […]

Detaljnije... ›
Duhovski ponedeljak – iz prologa sv.Vladike Nikolaja

Duhovski ponedeljak – iz prologa sv.Vladike Nikolaja

Posle Hristovog Vaznesenja Njegovi učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu često su se okupljali i zajedno se molili Bogu očekujući s nestrpljenjem obećanoga Utešitelja, Duha Svetoga, koji od Oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom, kockom je bilo popunjeno Matijom. Na Pedesetnicu svi su bili […]

Detaljnije... ›